Få økonomisk tryghed via din A-kasse

A-kasser og dagpengesatser 2020

A-kasser og dagpenge er en vigtig sikring i tilfælde af ledighed. Få sikkerhed for dagpengeret og dermed økonomisk tryghed ved medlemskab af en a-kasse. På A-kasse.net kan du finde den a-kasse som passer dig. Du får vist det bedste resultat, samt til den billigste pris.

A-kasser og dagpenge er en vigtig del af din økonomiske tryghed, hvis du skulle være uheldig at blive ledig. Medlemskab af en a-kasse giver dig mulighed for at modtage dagpenge, hvis du mister dit arbejde. Det er frivilligt, om du ønsker at blive medlem af en a-kasse, men det er helt sikkert en god investering. Kontingentet er fradragsberettiget, så udgiften er beskeden, og du sikrer dig effektivt økonomisk.

A-kasser og dagpenge hænger sammen

A-kasser er en forkortelse for ‘arbejdsløshedskasser’, og a-kassens vigtigste funktion er da også at udbetale dagpenge til medlemmerne i tilfælde af ledighed. Reglerne for udbetaling af dagpenge er fastsat ved lovgivning, og derfor er der ingen forskel på de enkelte a-kasser, når det gælder dagpengeret, dagpengesatser og så videre. Alle a-kasser udbetaler de samme dagpenge efter fælles regler.

Dagpenge er maks. 90% af din løn

Reglerne for beregning af dagpengesatsen kan virke lidt indviklede, fordi reglerne skal tage hensyn til mange forskellige jobsituationer. Derfor er der for eksempel regler for dagpenge til medlemmer, der har været ansat på fuld tid, for folk der har været ansat på deltid, for selvstændige, for nyuddannede og så videre. Men den generelle regel for alle er, at du maksimalt kan modtage 90% af din tidligere løn.

A-kassen beregner din dagpengesats

Når du bliver ledig, beregner a-kassen din dagpengesats ved at se på din indkomst de seneste 24 måneder, inden du er blevet ledig. A-kassen tager de 12 ‘bedste’ måneder af de seneste 24, altså de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indkomst inden for de seneste to år. Heraf beregnes 90% som din dagpengesats, dog maksimalt 19.083 kr. (i 2020, før skat) om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret.

Medlemskab enten fuldtid eller deltid

Når du melder dig ind i en a-kasse, får du medlemskab efter din jobsituation. Dette betyder for eksempel, at hvis du arbejder på deltid, bliver du deltidsforsikret, til et lavere kontingent, men dermed samtidig til en lavere dagpengesats, hvis du bliver ledig. Der er overensstemmelse mellem din arbejdssituation og dine efterfølgende forhold som ledig. Som nævnt er disse regler fælles for alle danske a-kasser.

Optjening af dagpengeret

Dagpenge bliver udbetalt, hvis du har optjent ret til at få dagpenge. Dagpengeret har du optjent, når du har tjent mindst 238.512 kr. (i 2020) i løbet af op til tre år i arbejde, som fuldtidsforsikret medlem i en a-kasse. De 238.512 kr. kan mange danskere i fuldtidsbeskæftigelse optjene meget hurtigere end på tre år. Hvis du for eksempel tjener 30.000 kr. om måneden, tjener du jo på 8 måneder 240.000 kr. Men dén går ikke.

Optjeningsperiode er 1-3 år

A-kasserne må nemlig højst medregne 19.876 kr. (i 2020) af din månedlige bruttoløn. Dette betyder, at optjeningen af de 238.512 kr. – for at du kan få dagpengeret – kræver minimum 1 år i arbejde: 19.876 X 12 = 238.512 kr. Den grundlæggende regel for optjening af ret til dagpenge er derfor, at du skal have tjent sammenlagt 238.512 kr. inden for en periode på 1-3 år. For fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse.

Categories: